ค้น
ปิดกล่องค้นหานี้

ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ บริษัท บิ๊ก แพลนท์ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ("ไซต์" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม ใช้บริการของเรา หรือซื้อสินค้าจาก Bigplantscience.co.th ("ไซต์") หรือสื่อสารกับเรา (เรียกรวมกันว่า "บริการ") สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นที่เราได้รวบรวมข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด โดยการใช้และเข้าถึงบริการใด ๆ คุณตกลงที่จะรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการใด ๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา หรือด้วยเหตุผลด้านการดําเนินงาน เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์อัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" และดําเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เพื่อให้บริการเรารวบรวมและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจากแหล่งต่างๆตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่เรารวบรวมและใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณโต้ตอบกับเราอย่างไร

นอกเหนือจากการใช้งานเฉพาะที่กําหนดไว้ด้านล่างเราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อสื่อสารกับคุณให้บริการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเพื่อปกป้องหรือปกป้องบริการสิทธิ์ของเราและสิทธิ์ของผู้ใช้ของเราหรือผู้อื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ของเราและใช้บริการของเรา เมื่อเราใช้คําว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เราหมายถึงข้อมูลที่ระบุเกี่ยวข้องอธิบายหรือสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายหมวดหมู่และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยตรงจากคุณ

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราโดยตรงผ่านบริการของเราอาจรวมถึง:

 • รายละเอียดการติดต่อพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลการสั่งซื้อรวมถึงชื่อที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินที่อยู่จัดส่งการยืนยันการชําระเงินที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลบัญชี รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คําถามเพื่อความปลอดภัย
 • ข้อมูลการช็อปปิ้งรวมถึงรายการที่คุณดูใส่ในรถเข็นของคุณหรือเพิ่มลงในรายการสิ่งที่อยากได้
 • ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้า รวมถึงข้อมูลที่คุณเลือกที่จะรวมไว้ในการสื่อสารกับเรา เช่น เมื่อส่งข้อความผ่านบริการ

คุณลักษณะบางอย่างของบริการอาจกําหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแก่เราโดยตรง คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนี้ แต่การทําเช่นนั้นอาจทําให้คุณไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับบริการโดยอัตโนมัติ ("ข้อมูลการใช้งาน") ในการดําเนินการนี้ เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ("คุกกี้") ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณเข้าถึงและใช้งานไซต์ของเราและบัญชีของคุณรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูลเบราว์เซอร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่อยู่ IP ของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบกับบริการ

ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม

สุดท้ายเราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามรวมถึงจากผู้ขายและผู้ให้บริการที่อาจรวบรวมข้อมูลในนามของเราเช่น: บริษัทที่สนับสนุนเว็บไซต์และบริการของเรา เช่น Shopify ผู้ประมวลผลการชําระเงินของเราซึ่งรวบรวมข้อมูลการชําระเงิน (เช่นบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงิน) เพื่อดําเนินการชําระเงินของคุณเพื่อดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเปิดหรือคลิกที่อีเมลที่เราส่งถึงคุณหรือโต้ตอบกับบริการหรือโฆษณาของเราเราหรือบุคคลที่สามที่เราทํางานด้วยอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามออนไลน์เช่นพิกเซลเว็บบีคอนชุดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไลบรารีของบุคคลที่สามและคุกกี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับจากบุคคลที่สามจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูลที่บุคคลที่สามมอบให้เรา และจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สาม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนด้านล่าง เว็บไซต์และลิงก์ของบุคคลที่สาม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณรวมถึงการประมวลผลการชําระเงินของคุณดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณเพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณการซื้อการคืนสินค้าการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรักษาและจัดการบัญชีของคุณเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งอํานวยความสะดวกในการคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยนใด ๆ และเพื่อให้คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ได้
 • การตลาดและการโฆษณา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย เช่น เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาด โฆษณา และการส่งเสริมการขายทางอีเมล ข้อความ หรือไปรษณีย์ และเพื่อแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับแต่งบริการและการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 • ความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกง เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจจับตรวจสอบหรือดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หากคุณเลือกใช้บริการและลงทะเบียนบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลประจําตัวบัญชีของคุณให้ปลอดภัย เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณอย่าเปิดเผยชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือรายละเอียดการเข้าถึงอื่น ๆ กับบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกบุกรุก โปรดติดต่อเราทันที
 • การสื่อสารกับคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าและปรับปรุงบริการของเรา นี่เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อที่จะตอบสนองต่อคุณเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่คุณและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณ

คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา สําหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนร้านค้าของเราด้วย WordPress/Woocommerce โปรดดู https://www.webroomtech.com/list-of-wordpress-cookies/ เราใช้คุกกี้เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงไซต์และบริการของเรา (รวมถึงเพื่อจดจําการกระทําและการตั้งค่าของคุณ) เพื่อดําเนินการวิเคราะห์และทําความเข้าใจการโต้ตอบของผู้ใช้กับบริการให้ดียิ่งขึ้น (เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการบริหารปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบริการ) นอกจากนี้เรายังอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามและผู้ให้บริการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งบริการผลิตภัณฑ์และการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบหรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านการควบคุมเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณและอาจทําให้บริการบางอย่างรวมถึงคุณสมบัติบางอย่างและฟังก์ชันการทํางานทั่วไปทํางานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป นอกจากนี้ การบล็อกคุกกี้อาจไม่สามารถป้องกันวิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามได้อย่างสมบูรณ์ เช่น พันธมิตรโฆษณาของเรา

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ในบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง:

 • กับผู้ขายหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ให้บริการในนามของเรา (เช่นการจัดการด้านไอทีการประมวลผลการชําระเงินการวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์การปฏิบัติตามและการจัดส่ง)
 • กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและการตลาด รวมถึง Shopify เพื่อให้บริการและโฆษณาให้กับคุณ พันธมิตรทางธุรกิจและการตลาดของเราจะใช้ข้อมูลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง
 • เมื่อคุณสั่งการ ร้องขอ หรือยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่บุคคลที่สาม เช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณ หรือผ่านการใช้วิดเจ็ตโซเชียลมีเดียหรือการผสานรวมการเข้าสู่ระบบ โดยได้รับความยินยอมจากคุณ
 • กับ บริษัท ในเครือของเราหรืออื่น ๆ ภายในกลุ่มองค์กรของเราเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ
 • ในการเชื่อมต่อกับธุรกรรมทางธุรกิจเช่นการควบรวมกิจการหรือการล้มละลายเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงการตอบสนองต่อหมายศาลหมายค้นและคําขอที่คล้ายกัน) เพื่อบังคับใช้ข้อกําหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเพื่อปกป้องหรือปกป้องบริการสิทธิ์ของเราและสิทธิ์ของผู้ใช้ของเราหรือผู้อื่น

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (แสดงโดย *) เกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ข้างต้นใน "วิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" และ "วิธีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล":

ประเภทประเภทของผู้รับ
 • ตัวระบุ เช่น รายละเอียดการติดต่อพื้นฐานและข้อมูลคําสั่งซื้อและบัญชีบางอย่าง
 • ข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการช็อปปิ้ง และข้อมูลการสนับสนุนลูกค้า
 • อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อมูลการใช้งาน
 • ผู้ขายและบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ประมวลผลการชําระเงิน พันธมิตรด้านการปฏิบัติตามข้อกําหนด พันธมิตรฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล)
 • พันธมิตรทางธุรกิจและการตลาด
 • บริษัท

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมานลักษณะเกี่ยวกับคุณ

บริการอาจช่วยให้คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยังพื้นที่สาธารณะใด ๆ ของบริการเนื้อหานี้จะเป็นสาธารณะและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เราไม่ได้ควบคุมว่าใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณเลือกให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณหรือรักษาความปลอดภัย เราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเพื่อความถูกต้องการใช้หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยหรือได้รับจากบุคคลที่สามในทางที่ผิด

ข้อมูลของเด็ก

บริการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กใช้ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กโดยเจตนา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราคุณสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อขอให้ลบข้อมูลนั้น

ณ วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราไม่มีความรู้ที่แท้จริงว่าเรา "แบ่งปัน" หรือ "ขาย" (ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้)

การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ และเราไม่สามารถรับประกัน "ความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ" นอกจากนี้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราอาจไม่ปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง เราขอแนะนําให้คุณอย่าใช้ช่องทางที่ไม่ปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับกับเรา

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นเราต้องการข้อมูลเพื่อรักษาบัญชีของคุณเพื่อให้บริการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายแก้ไขข้อพิพาทหรือบังคับใช้สัญญาและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิและทางเลือกของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาจมีสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาด อาจมีผลบังคับใช้เฉพาะในบางสถานการณ์ และในบางกรณี เราอาจปฏิเสธคําขอของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต

 • สิทธิในการเข้าถึง / ทราบ คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณ
 • สิทธิ์ในการลบ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ
 • สิทธิในการพกพา คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและขอให้เราถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามในบางสถานการณ์และมีข้อยกเว้นบางประการ
 • ข้อ จํากัด ของการประมวลผล: คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราหยุดหรือจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • การถอนความยินยอม: ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณอาจมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้
 • อุทธรณ์: คุณอาจมีสิทธิ์อุทธรณ์คําตัดสินของเราหากเราปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําขอของคุณ คุณสามารถทําได้โดยตอบกลับการปฏิเสธของเราโดยตรง
 • การจัดการการตั้งค่าการสื่อสาร: เราอาจส่งอีเมลส่งเสริมการขายถึงคุณ และคุณอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเลือกการยกเลิกการสมัครที่แสดงในอีเมลของเราถึงคุณ หากคุณเลือกไม่รับ เราอาจยังคงส่งอีเมลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงคุณ เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือคําสั่งซื้อที่คุณทํา

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในการใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ เราอาจจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลบัญชีของคุณ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคําขอในนามของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ ก่อนที่จะยอมรับคําขอดังกล่าวจากตัวแทนเราจะกําหนดให้ตัวแทนแสดงหลักฐานว่าคุณได้อนุญาตให้พวกเขาดําเนินการในนามของคุณและเราอาจต้องการให้คุณยืนยันตัวตนของคุณกับเราโดยตรง เราจะตอบกลับคําขอของคุณในเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด

ร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราต่อการร้องเรียนของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาจมีสิทธิ์อุทธรณ์คําตัดสินของเราโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างหรือยื่นเรื่องร้องเรียนของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

ผู้ใช้ต่างประเทศ

โปรดทราบว่าเราอาจถ่ายโอนจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่รวมถึงสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรในประเทศเหล่านี้

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากยุโรปเราจะใช้กลไกการถ่ายโอนที่ได้รับการยอมรับเช่นข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปหรือสัญญาเทียบเท่าใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรตามที่เกี่ยวข้องเว้นแต่การถ่ายโอนข้อมูลจะไปยังประเทศที่ได้รับการพิจารณาว่าให้การป้องกันในระดับที่เพียงพอ

ติดต่อ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มีให้คุณโปรดโทรหรือส่งอีเมลถึงเราที่ sales@bigplantscience.co.th หรือติดต่อเราที่ 99/557 หมู่บ้านเอกมงคล 4 โซนบน ซอยเขาตะโล, พัทยา, ชลบุรี 20150, ประเทศไทย