ค้น
ปิดกล่องค้นหานี้

ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายการคืนเงิน

ภาพรวม

เรามีนโยบายการคืนสินค้า 30 วัน ซึ่งหมายความว่าคุณมีเวลา 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อขอคืนสินค้า

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าของคุณต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับสินค้าไม่ได้สวมใส่หรือไม่ได้ใช้พร้อมแท็กและในบรรจุภัณฑ์เดิม คุณจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อด้วย

หากต้องการเริ่มต้นการคืนสินค้า คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sales@bigplantscience.co.th

หากการคืนสินค้าของคุณได้รับการยอมรับ เราจะส่งฉลากส่งคืนสินค้าให้คุณ รวมถึงคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ที่จะส่งพัสดุของคุณ สินค้าที่ส่งกลับมาให้เราโดยไม่ขอคืนสินค้าก่อนจะไม่ได้รับการยอมรับ

คุณสามารถติดต่อเราสําหรับคําถามการคืนสินค้าได้ตลอดเวลาที่ sales@bigplantscience.co.th

ความเสียหายและปัญหา

โปรดตรวจสอบคําสั่งซื้อของคุณเมื่อรับและติดต่อเราทันทีหากสินค้ามีข้อบกพร่องเสียหายหรือหากคุณได้รับสินค้าผิดเพื่อให้เราสามารถประเมินปัญหาและทําให้ถูกต้อง

ข้อยกเว้น / สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

สินค้าบางประเภทไม่สามารถคืนได้ เช่น สินค้าที่เน่าเสียง่าย (เช่น อาหาร ดอกไม้ หรือพืช) สินค้าสั่งทําพิเศษ (เช่น คําสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าเฉพาะบุคคล) และสินค้าดูแลส่วนบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม) นอกจากนี้เรายังไม่รับคืนวัสดุอันตรายของเหลวไวไฟหรือก๊าซ โปรดติดต่อหากคุณมีคําถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับรายการเฉพาะของคุณ

ขออภัย เราไม่สามารถรับคืนสินค้าลดราคาหรือบัตรของขวัญได้

แลก เปลี่ยน

วิธีที่เร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการคือการส่งคืนสินค้าที่คุณมี และเมื่อยอมรับการคืนสินค้าแล้ว ให้ทําการซื้อแยกต่างหากสําหรับสินค้าใหม่

สหภาพยุโรป ระยะเวลาปลอดพันธะ 14 วัน

แม้จะมีข้างต้นหากสินค้าถูกจัดส่งไปยังสหภาพยุโรปคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือส่งคืนคําสั่งซื้อของคุณภายใน 14 วันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีเหตุผล สินค้าของคุณต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ทั้งที่ไม่ได้สวมใส่หรือไม่ได้ใช้ พร้อมแท็ก และในบรรจุภัณฑ์เดิม คุณจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อด้วย

การคืนเงิน

เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราได้รับและตรวจสอบการคืนสินค้าของคุณแล้ว และแจ้งให้คุณทราบว่าการคืนเงินได้รับการอนุมัติหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติตามวิธีการชําระเงินเดิมภายใน 10 วันทําการ โปรดจําไว้ว่าอาจใช้เวลาสักครู่สําหรับธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณในการดําเนินการและโพสต์การคืนเงินด้วย
หากผ่านไปนานกว่า 15 วันทําการนับตั้งแต่เราอนุมัติการคืนสินค้าของคุณโปรดติดต่อเราที่ sales@bigplantscience.co.th